04 mayo 2009

Materiales jornadas Adarra / Ihardunaldiaren materialak

En esta página web están colgados los materiales de la jornada Adarra Competencias básicas: trabajo en el aula (25 y 26 de noviembre-2008) y Competencias básicas: trabajo en el aulaII (10 y 11 de marzo de 2009).

Orrialde honetan Oinarrizko Konpetentziak: gelako lana (2008ko azaroaren 25 eta 26an) eta Oinarrizko Konpetentziak: gelako lana II (2009ko martzoaren 10 eta 11an) ikus qta eskuratu dezakezue.